Google Drive Direct Link Generator - Direct Link Creator for Google Drive

Hướng dẫn: Tiện ích này giúp các bạn Tạo link download trực tiếp từ link Google Drive. Getlink direct Google Drive
Ví dụ:
Bạn nhập link này xuống dưới https://drive.google.com/file/d/1lHfsGfvN-7GPGEfNKzHb_F8lg4eLaGNH/view?usp=sharing
Sẽ tạo ra link: https://getlink123.com/direct/zrbUyX2klN9z (nhấn vào link này sẽ download trực tiếp)
Hoặc link đã rút gọn: https://bit.ly/3bSyKxn


Bình luận Facebook

Facebook GDrive.VIP

Lịch Sử Tải File