Google Drive Direct Link Generator

Hướng dẫn: Tiện ích này giúp các bạn Tạo link download trực tiếp từ link Google Drive
Ví dụ:
Bạn nhập link này xuống dưới https://drive.google.com/file/d/1Luj0svbfR8KC1UUQcvU_rRJn0Rc4BDWM/view?usp=sharing
Sẽ tạo ra link: https://direct.gdrive.vip/1Luj0svbfR8KC1UUQcvU_rRJn0Rc4BDWM (nhấn vào link này sẽ download trực tiếp)
Hoặc link đã rút gọn: http://bit.ly/2OnbyO5

Bình luận Facebook

Lịch Sử Tải File