Google Drive Direct Link Generator

Hướng dẫn: Tiện ích này giúp các bạn Tạo link download trực tiếp từ link Google Drive
Ví dụ:
Bạn nhập link này xuống dưới https://drive.google.com/file/d/1Luj0svbfR8KC1UUQcvU_rRJn0Rc4BDWM/view?usp=sharing
Sẽ tạo ra link: https://direct.gdrive.vip/1Luj0svbfR8KC1UUQcvU_rRJn0Rc4BDWM (nhấn vào link này sẽ download trực tiếp)
Hoặc link đã rút gọn: http://bit.ly/2OnbyO5

Có đấy, chúng tôi chỉ trung gian tạo link direct cho bạn, Google Drive vẫn bị limit tải nếu file của bạn quá nhiều lượt download trong một ngày. Vì vậy, bạn nên thêm vài liên kết dự phòng.
Tất nhiên là KHÔNG rồi. Chúng tôi cung cấp miễn phí! Nếu có thể hãy mua tài khoản Google Drive Không giới hạn tại https://gdrive.vip

Bình luận Facebook

Facebook GDrive.VIP

Lịch Sử Tải File